Riksbanken Play

2023-02-09

Erik Thedéen intervjuas om det penningpolitiska beslutet i februari 2023

3:06

”Det man kan vara helt säker på är att direktionen och Riksbanken kommer att göra allt för att inflationen ska komma ner till 2 procent.” Riksbankschef Erik Thedéen intervjuas om det penningpolitiska beslutet i februari 2023. Läs mer om beslutet här: Riksbanken höjer styrräntan med 0,5 procentenheter och påbörjar i april försäljningar av statsobligationer 

Kategorier: Penningpolitik