Riksbanken Play

2023-06-29

Erik Thedéen intervjuas om räntehöjningen i juni 2023

2:11

Varför höjer Riksbanken styrräntan till 3,75 procent? Blir det fler räntehöjningar? Och hur ser Riksbanken på den svaga kronkursen? Riksbankschef Erik Thedéen intervjuas om räntehöjningen i juni 2023. Läs mer om beslutet: Penningpolitisk rapport, juni 2023

Kategorier: Penningpolitik