Riksbanken Play

2023-09-04

Paneldebatt om IMF:s rapport om penningtvätt i Norden-Baltikum

55:23

Förste vice riksbankschef Anna Breman inledde en digital paneldebatt med representanter från övriga länder i Norden-Baltikum i samband med lanseringen av IMF:s rapport om penningtvätt i Norden-Baltikum. Paneldiskussionen leddes av Lius Corral Urrutia, Deputy General Counsel på IMF.

Kategorier: Finansiell stabilitet