Flodén: Stora löptidsobalanser på svenska bolånemarknaden – hur vill vi att marknaden ska se ut?

"Svenska banker finansierar bolån genom att ge ut obligationer med betydligt kortare löptid än återbetalningstiden för lånen. Den här löptidsobalansen har förstärkts under de senaste decennierna och den är större i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Jag tycker att det är viktigt att vi diskuterar de risker den här utvecklingen för med sig och om vi är nöjda med hur bolånemarknaden fungerar”, säger vice riksbankschef Martin Flodén.

Datum: 2017-04-04 07:30

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: Swedish House of Finance, Stockholm

Svenska storbanker finansierar bolån genom att ge ut säkerställda obligationer. Den genomsnittliga löptiden för dessa obligationer är omkring tre år. Det innebär att svenska storbanker har en mindre andel finansiering med längre löptid än många av sina europeiska motsvarigheter. Samtidigt är den genomsnittliga återbetalningstiden på ett bolån i Sverige idag nästan 80 år. Detta skapar stora löptidsobalanser på den svenska bolånemarknaden.

I Riksbanksstudien "De svenska storbankernas strukturella likviditetsrisker" har Riksbanken och rapportförfattarna presenterat förslag på olika åtgärder som skulle kunna minska likviditetsriskerna. Studien kan användas som en utgångspunkt för en fortsatt diskussion om löptidsobalanserna på den svenska bolånemarknaden.

Uppdaterad 2018-01-04