af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet

Ett viktigt uppdrag för Riksbanken är att främja effektiviteten och stabiliteten i det finansiella systemet. För att kunna göra detta på bästa sätt behöver Riksbanken ha ett brett mandat och möjlighet att använda sina instrument på ett flexibelt sätt. Det sa förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick idag vid ett talevent på Riksbanken.

Datum: 2018-01-29 12:00

Talare: Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Plats: Sveriges riksbank, Stockholm

Centralbankers verksamhet handlar om likviditetsförsörjning

Riksbankens huvuduppgifter inom stabilitetsområdet är att förse samhället med sedlar och mynt, ansvara för det centrala betalningssystemet och vara "lender of last resort", det vill säga ungefär "sista låneinstans i en kris". Dessutom finns en nära koppling mellan penningpolitik och finansiell stabilitet. "Finansiell stabilitet är en förutsättning för en välfungerande penningpolitik, samtidigt som penningpolitiken kan påverka riskerna för en finansiell kris", sa af Jochnick. Riksbanken analyserar fortlöpande utvecklingen i den finansiella sektorn, något som är nödvändigt för att Riksbanken ska kunna utföra sina uppgifter inom såväl stabilitetsområdet som penningpolitiken.

Brett uppdrag och flexibilitet i användning av instrument

Att diskutera vad Riksbanken gör på det finansiella stabilitetsområdet är särskilt intressant just nu när Riksbankskommittén håller på att se över riksbankslagen. "Ett av de områden som kommittén ska analysera är just Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet och det är bra att detta förtydligas", kommenterade hon. Det är önskvärt att Riksbanken har ett brett uppdrag och möjlighet att använda sina instrument tillräckligt flexibelt för att på ett effektivt sätt kunna medverka till finansiell stabilitet i den svenska ekonomin, framhöll slutligen af Jochnick.

af Jochnick: Så bidrar Riksbanken till finansiell stabilitet

Uppdaterad 2018-01-30