Ingves i finansutskottet: Utfrågning om penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson besökte idag riksdagens finansutskott för årets första utfrågning om Riksbankens penningpolitik.

Datum: 2018-03-06 09:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Skandiasalen, Riksdagen, Stockholm

Ingves inledde utfrågningen med att redogöra för bakgrunden till det senaste penningpolitiska beslutet i februari, då reporäntan lämnades oförändrad på −0,50 procent, och den avvägning som direktionen då stod inför. Å ena sidan är konjunkturen i Sverige och omvärlden allt starkare och inflationen är nära målet. Å andra sidan tyder den senaste tidens statistik på att pris- och lönetrycket i Sverige försvagats och på att inflationen väntas bli något lägre det närmaste året. Inflationen väntas vara nära 2 procent från 2019, men det bygger på fortsatt stöd från penningpolitiken. Det har tagit lång tid att åter få upp inflationen till målet på 2 procent. Osäkerheten kring inflationsutvecklingen gör att penningpolitiken behöver gå varsamt fram, menar Ingves. "I det läge vi befinner oss ser jag små risker med att vara försiktig".

I länken nedan finns de bilder Ingves visade i finansutskottet.

Uppdaterad 2018-03-06