Ingves: Utfrågning i finansutskottet om penningpolitiken 2017

Under torsdagen deltar hela Riksbankens direktion för första gången i en öppen utfrågning i finansutskottet om rapporten Redogörelse för penningpolitiken 2017. Rapporten är ett av underlagen för finansutskottets årliga utvärdering av penningpolitiken.

Stefan Ingves

Datum: 2018-05-03 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Förstakammarsalen, riksdagen, Stockholm

Riksbankschef Stefan Ingves inleder utfrågningen (live-sänds på riksdagen.se) med att sammanfatta rapporten. Eftersom den ekonomiska utvecklingen och inflationen under 2017 även påverkades av den penningpolitik som bedrevs åren dessförinnan, börjar Ingves med att sätta den förda penningpolitiken i ett sammanhang och motiverar de senaste årens beslut.

Måluppfyllelsen var under året god, inflationen var på 2 procent. De prognoser som Riksbanken gjorde under 2016 fångade konjunkturutvecklingen och uppgången i inflationen under 2017 på ett förhållandevis bra sätt.

Det har tagit lång tid och en kraftfull penningpolitik för inflationen och inflationsförväntningarna att stiga tillbaka till 2 procent, säger Ingves. Under 2017 poängterade därför direktionen vaksamhet mot att återigen hamna i ett läge där inflationen och förväntningarna faller tillbaka.

I länken nedan finns de bilder Ingves visar i finansutskottet.

Uppdaterad 2018-05-03