Skingsley: Penningpolitiken underlättar förändringar som följer av digitaliseringen

”Digitaliseringen bidrar till att vi producerar, prissätter och efterfrågar varor och tjänster på ett nytt sätt. Om vi kan hålla en stabil inflation kring vårt mål underlättar penningpolitiken de här förändringarna.” Det sa vice riksbankschef Cecilia Skingsley när hon idag höll tal vid Entreprenörskapsforum.

2019-03-26

Skingsley: Digitaliseringens effekter på ekonomin (2min 58s)

Datum: 2019-03-26 12:00

Talare: Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Plats: Entreprenörskapsforum

Förändringarna påverkar spelplanen för både privatpersoner och företag, fortsatte Skingsley. Arbetsmarknaden stöps om när gamla jobb försvinner och nya skapas. E-handeln gör att konkurrensen ökar och att konsumenterna får mer makt vilket kan dämpa priserna och minska företagens marginaler.

Förändringarna är nödvändiga för att öka vårt välstånd, men vi får inte bortse från att de skapar problem för människor på kort sikt. Alla behöver därför ha möjlighet att uppdatera sina kunskaper och sin kompetens för att kunna anpassa sig till nya förhållanden, och marknaderna kan behöva övervakas och regleras så att starka aktörer inte utestänger nya företag.

I en föränderlig värld behövs det tydliga spelregler för att samhällsekonomin ska fungera väl. Ett i köpkraftstermer stabilt penningvärde som man kan lita på är en sådan fast spelregel. Det gör det lättare för privatpersoner och företag att planera för framtiden, förbättrar löne- och prisbildningen och bidrar därför till en stabilare konjunkturutveckling, avslutade Skingsley.

Uppdaterad 2019-03-26