Ingves: En Riksbank rustad för framtiden

”Vårt fokus har varit att hålla räntorna låga och se till att det finns god tillgång till likviditet. Vi har velat ge ekonomin så goda förutsättningar som möjligt att återhämta sig efter coronapandemin och, som vanligt, få inflationen att utvecklas i linje med inflationsmålet.” Det sa riksbankschef Stefan Ingves när han idag talade om penningpolitiken i en föränderlig värld vid Business Arena Stockholm i regi av Fastighetsnytt.

Datum: 2020-12-08 14:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Business Arena

Ny-gammal verktygslåda

Vilka penningpolitiska verktyg som får bäst effekt varierar över tiden. Men jämfört med åren före finanskrisen för tio år sedan har vi nu arbetat, och framför allt använt den penningpolitiska verktygslådan, på ett nytt sätt. Tidigare sågs förändringar av styrräntan som det enda verktyget. ”Numera handlar penningpolitiken även om förändringar i Riksbankens innehav av olika finansiella tillgångar”, fortsatte Ingves, ”och de innehaven kommer att vara en viktig del av penningpolitiken för lång tid framöver, även om styrräntan förblir ett viktigt instrument.”

Så här ser det ut också i andra länder och orsakerna har främst med vår omvärld att göra: att finanssektorn vuxit och blivit viktigare och att realräntan sjunkit. ”De här förändringarna har inte bara inneburit skillnader i hur den svenska penningpolitiken bedrivs. De innebär också att vi behöver utveckla vårt sätt att diskutera och se på penningpolitik”, framhöll Ingves.

Krisberedskap hos centralbanker

Både de strukturella förändringarna och kriserna under det senaste decenniet har gjort att alla centralbanker behövt anamma nya synsätt som fäster mer vikt vid osäkerhet och att omvärlden ständigt förändras. ”Vi har behövt utveckla vår beredskap, vår flexibilitet och vår förmåga att göra nytt när omständigheterna så krävt”, påpekade Ingves.

Penningpolitiken har alltså förändrats och de ny-gamla verktygen har gjort Riksbanken ännu bättre rustad att fullgöra sina uppdrag. Men målet, att uppnå inflationsmålet, ligger fast.

”I en föränderlig värld står vi hela tiden redo att utveckla nya verktyg och göra nya slags analyser för att vi ska uppnå vårt inflationsmål”, avslutade Ingves. 

Uppdaterad 2020-12-08