Ohlsson utfrågning i finansutskottet: En kombination av åtgärder mest effektivt för att stötta ekonomin

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Henry Ohlsson deltog idag i årets andra utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott. Där kommenterade de bland annat de åtgärder Riksbanken satt in för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

Datum: 2020-10-20 10:00

Talare: Vice riksbankschef Henry Ohlsson

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Henry Ohlsson belyste coronapandemins effekter på ekonomin i sin inledning. Som en följd av krisen har arbetslösheten stigit snabbt både i Sverige och i omvärlden. ”Nu ser vi snabba förbättringar av den ekonomiska aktiviteten. Men om historien ger oss vägledning kommer förbättringarna på arbetsmarknaden att ta längre tid”, sa Ohlsson. ”Nu finns därför goda möjligheter att höja arbetskraftens produktivitet genom utbildning och andra kompetenshöjande åtgärder. Sådana insatser skulle få långsiktigt positiva effekter för såväl sysselsättningen som inflationen”, sa Ohlsson.

Uppdaterad 2020-10-20