Ingves utfrågning i finansutskottet: Penningpolitiken ger stöd åt återhämtningen och inflationen

Svensk ekonomi har stått emot den andra vågen av smittspridning förhållandevis väl, stöttad av omfattande ekonomisk-politiska åtgärder. Det sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Per Jansson idag deltog i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Datum: 2021-03-16 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

Ingves poängterade samtidigt att återhämtningen som nu börjat är tudelad. Flera tjänstebranscher, som sysselsätter många unga och utrikes födda, är fortfarande hårt drabbade. Osäkerheten är stor och utvecklingen framåt är beroende inte minst av hur det går med vaccinationerna. Men till skillnad från vid många andra kriser väntas BNP så småningom återgå till nivåerna före pandemin. Det beror bland annat på den här krisens annorlunda natur men också på att krisen mötts med stora ekonomisk-politiska åtgärder.

”De olika åtgärder som Riksbanken och andra centralbanker har kunnat sätta in har gjort att vi lyckats undvika att hälsokrisen utvecklats till en finanskris”, poängterade Ingves. Kreditförsörjningen har fungerat och räntorna till hushåll och företag har kunnat hållas låga. ”Utan åtgärderna hade krisen blivit ännu värre för hushåll och företag, inte minst skulle arbetslösheten ha blivit högre. Men osäkerheten är fortfarande stor och det behövs alltjämt en expansiv penningpolitik för att underlätta återhämtningen och bidra till att inflationen stiger mot målet”, sa Ingves.

Uppdaterad 2021-03-16