Flodén: Penningpolitiken är inriktad på att föra inflationen tillbaka till målet

Inflationen har blivit högre än väntat under sommaren. Det är tydligt att vi kommer att behöva fortsätta höja räntan den närmaste tiden för att inflationen ska sjunka. Det sa vice riksbankschef Martin Flodén när han idag talade hos DNB i Stockholm om det ekonomiska läget efter sommaren.

Datum: 2022-08-24 12:00

Talare: Vice riksbankschef Martin Flodén

Plats: DNB Bank

Det är högt tryck i ekonomin; arbetsmarknaden är stark och industriföretagen är fortsatt optimistiska om läget framöver. Men den höga inflationen och stigande räntor oroar svenska hushåll.

”Efter ett mycket starkt år väntar vi oss en inbromsning i ekonomin. Prognoserna har hittills pekat på en mjuklandning i ekonomin. Men det är svårt att bedöma hur mycket ekonomin behöver bromsa in för att den höga inflationen ska komma tillbaka till målet. Utvecklingen kan därmed bli svagare”, sa Flodén.

Under sommaren har inflationen blivit ganska mycket högre än vad Riksbanken väntade sig i sina prognoser. Samtidigt har priserna på flera internationella insatsvaror, som råvaror och bensin, börjat falla. Det hänger samman med att de penningpolitiska åtgärderna runt om i världen har börjat dämpa efterfrågan och att utbudsproblemen börjat avta. ”Men energipriserna i Europa kommer att innebära stora utmaningar i vinter”, sa Flodén. 

”Inflationen är problematiskt hög. Penningpolitiken är inriktad på att se till så att inflationen kommer tillbaka till målet. I juni var bedömningen att genom att höja styrräntan mer i närtid, minskar risken för hög inflation på sikt och därmed behovet av en större penningpolitisk åtstramning längre fram. Utvecklingen under sommaren understryker behovet av att fortsätta att agera kraftfullt så att inflationen kommer tillbaka till målet på 2 procent. Men exakt hur mycket räntan behöver höjas är något vi återkommer till den 20 september när vårt nästa penningpolitiska beslut publiceras”, avslutade Flodén.

Uppdaterad 2022-08-24