Ingves utfrågning i finansutskottet: Säkerhetsläget gör inflationsbedömningen mer osäker

Riksbanken följer noga utvecklingen och har beredskap för att hantera eventuella effekter på de finansiella marknaderna till följd av Rysslands invasion av Ukraina. ”Vi utvärderar löpande konsekvenserna för svensk ekonomi”, sa riksbankschef Stefan Ingves i sin inledning när han och vice riksbankschef Anna Breman idag deltog i årets första utfrågning om penningpolitik i riksdagens finansutskott.

Datum: 2022-03-03 10:00

Talare: Riksbankschef Stefan Ingves

Plats: Finansutskottet, Sveriges riksdag

”Redan när vi lämnade vår bedömning av inflationsutsikterna i vår senaste penningpolitiska rapport 10 februari sa vi att inflationsutvecklingen var osäker. Den senaste utvecklingen i Ukraina förstärker det intrycket ytterligare”, sa Ingves. Just nu är inflationen i Sverige högre än inflationsmålet, men i Riksbankens senaste prognos från februari väntas inflationstakten falla tillbaka under året. För att inflationen ska vara nära målet på lite sikt behövs ett fortsatt stöd från penningpolitiken. ”Men vi utvärderar löpande hur den svenska ekonomin utvecklas och hur varaktig den högre inflationen är och anpassar penningpolitiken om det behövs”, sa Ingves.

Även Breman betonade behovet av att följa utveckling på finansiella marknader och i svensk och global ekonomi. De direkta effekterna på svensk ekonomi bedöms bli små eftersom Sveriges handel med Ukraina och Ryssland är begränsad och svenska banker har liten exponering mot dessa länder. Men konsekvenserna kan bli mer påtagliga om kriget eskalerar eller orsakar större oro på finansiella marknader. Priserna på energi och insatsvaror ökade kraftigt redan innan Rysslands invasion av Ukraina och många företag kan behöva höja priserna i ljuset av att energipriserna nu stiger ytterligare. ”Kriget kommer att påverka konjunktur- och inflationsutsikterna i Sverige liksom i omvärlden. Vi behöver vara beredda att anpassa penningpolitiken om det behövs”, sa Breman.

Uppdaterad 2022-03-03