Aino Bunge: Inflationen är fortfarande hög

Det är välkommet att inflationen faller men det är fortfarande en bra bit kvar innan inflationen är nere vid vårt mål på 2 procent. Det sa vice riksbankschef Aino Bunge när hon idag talade om Riksbankens senaste penningpolitiska beslut hos Östsvenska handelskammaren i Linköping.

Datum: 2023-05-15 13:00

Talare: Vice riksbankschef Aino Bunge

Plats: Östsvenska Handelskammaren, Linköping

Aino Bunge, vice riksbankschef

Aino Bunge, vice riksbankschef.

Den höga inflationen är kostsam för hela samhället, men drabbar särskilt dem som redan i utgångsläget har små marginaler, sa Bunge.

”Det är verkligen viktigt att inflationen sjunker tydligt i år. En låg och stabil inflation är en förutsättning för att vi ska ha en god ekonomisk utveckling och för att svenska löntagare återigen ska kunna få reallöneökningar.”

Hushållssektorn som helhet gick in i räntehöjningsfasen med ett högt sparande och har kunnat hålla uppe sin konsumtion. Men när räntehöjningarna får allt större effekt blir det oundvikligt för många hushåll att konsumera mindre, vilket vi nu ser i statistiken. Inflationen och stigande räntekostnader påverkar även bostadsmarknaden och bostadsinvesteringarna faller. Samtidigt är arbetsmarknaden fortsatt stark, visade Bunge.

Kostnadstrycket i tidigare produktionsled har mattats av och företagens prisplaner har dämpats från mycket höga nivåer. Det talar för att även inflationen faller ytterligare. Men det är fortfarande osäkert hur snabbt det sker. Penningpolitiken behöver vara åtstramande för att se till att inflationen sjunker och stabiliseras vid inflationsmålet, poängterade Bunge.

”Inflationen sjönk i april och det är välkommet och bra. Vi såg till exempel att livsmedelspriserna gick ner i april. Men vi ska komma ihåg att inflationen fortfarande är hög och att det är en bra bit kvar till målet. Inför vårt nästa penningpolitiska beslut i slutet av juni kommer vi att värdera denna och annan information som kan påverka konjunktur- och inflationsutsikterna och bedöma vad som är en lämplig penningpolitik för att inflationen ska återgå till målet inom rimlig tid”.

Uppdaterad 2023-05-15