Erik Thedéen besöker Norrköping

Riksbankschef Erik Thedéen besökte Norrköping under tisdagen och talade om det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik under ett seminarium anordnat av Östsvenska Handelskammaren.

Datum: 2024-02-27 08:00

Talare: Riksbankschef Erik Thedéen

Plats: Östsvenska Handelskammaren, Norrköping

”Det senaste inflationsutfallet ändrar inte bilden av att inflationsdynamiken går i rätt riktning. Vi är på lite fastare mark och jag utesluter inte att styrräntan kan sänkas under första halvåret i år. Men det förutsätter att utsikterna för inflationen fortsätter att vara gynnsamma.”

Det var budskapet från riksbankschef Erik Thedéen när han idag besökte Norrköping för att tala hos Östsvenska Handelskammaren, träffa företrädare från kommun och näringsliv och besöka företag och Linköpings universitets campus i Norrköping.

”Om en månad fattar vi beslut om styrräntan igen. Inför det beslutet kommer vi att väga samman all ny information och bedöma hur den påverkar konjunktur- och inflationsutsikterna och analysera vilken penningpolitik som är lämplig för att vi ska få en varaktigt låg och stabil inflation.”

Uppdaterad 2024-02-27