Sök

Filtrera din sökning
20654

Din sökning gav 20654 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

dir_pro_171019

2017-11-15 125,9 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 29 SV E RIGE S RIKSBAN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-10-19 MÖTESTID: Kl 09:00

2020:1 Den globala uppvärmningen ur ett ekonomiskt perspektiv

2020-05-13 384,5 kB -

D E N G L O B A L A U P P VÄ R M N I N G E N U R E T T E KO N O M I S K T P E R S P E K T I V6 Den globala uppvärmningen ur ett ekonomiskt perspektiv Conny Olovsson* Författaren är verksam vid Riksbankens forskningsenhet En global

pro_fullm_170825

2017-11-15 338 kB -

PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 6 SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e DATUM: 2017-08-25

2020:1 Den nya makroekonomiska miljön efter den globala finanskrisen

2020-05-13 517,9 kB -

71P E N N I N G - O C H VA L U TA P O L I T I K 2020:1 Den nya makroekonomiska miljön efter den globala finanskrisen Björn Andersson, Magnus Jonsson och Henrik Lundvall* Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för penningpolitik I

pro_fullm_170929

2017-11-15 468,5 kB -

PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 7 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-09-29 1 [3]

dir_pro_per_capsulam_170427

2017-11-15 194,2 kB -

PROTOKOLL Direktionen Nr 15 (per capsulam) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-04-27

dir_pro_170831

2017-11-15 126,4 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 25 SV E RIGE S RIKSBAN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-08-31 MÖTESTID: Kl 09:00

2018:3 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

2018-11-05 292,1 kB -

I m p l I k at I o n e r av e n e - k r o n a f ö r r I k s b a n k e n s p e n n I n g p o l I t I s k a s t y r s y s t e m28 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem Marianne Nessén, Peter Sellin och Per

2018:3 Varför fick Riksbanken sedelmonopol

2018-11-05 216,3 kB -

Va r f ö r f i c k r i k s b a n k e n s e d e l m o n o p o l ?6 * Författaren vill tacka Marianne Nessén, Carl-Johan Rosenvinge, Olof Sandstedt, Loredana Sinko och Johanna Stenkula von Rosen för värdefulla synpunkter. De synpunkter som

Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder

2017-09-29 213,4 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2017-00727 ER REF Fi Dnr 16-18336