Sök

Filtrera din sökning
20416

Din sökning gav 20416 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

NB_MoU_161215

2017-11-30 480,6 kB -

1 Memorandum of Understanding on Cooperation regarding Banks with Cross-Border Establishments between the Central Banks of Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden 1. Introduction 1.1 This Memorandum

tal_af_jochnick_bilder_170824_sve

2017-11-16 1,2 MB -

Penningpolitik och inflationsmål – vikten av tydlighet och öppenhet Ratio 24 augusti 2017 Kerstin af Jochnick Förste vice riksbankschef Dagens presentation • Den aktuella penningpolitiken • Julibeslutet • Kort om händelserna under

Penningpolitisk rapport september 2020

2020-09-22 3 MB -

Penningpolitisk  rapport  September 2020 Rättelse 22 september 2020 Felaktig siffra har rättats i marginalrutan på s. 35 i kapitel 3. Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras fem gånger om året. Rapporten be-

tal_jochnick_170131_eng

2017-11-16 1,2 MB -

SPEECH S V ERI GES RI KS BANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATE: 31 January 2017 SPEAKER: First Deputy Governor Kerstin af

Diagram, penningpolitisk rapport september 2020

2020-09-22 5,5 MB -

Penningpolitisk rapport september 2020 Kapitel 1 Diagram 1.1. BNP i Sverige och omvärlden Anm. KIX är en sammanvägning av länder som är viktiga för Sveriges handel med omvärlden. Källor: Eurostat, nationella källor, SCB, U.S. Bureau of

Communiqué on the retail payments council’s meeting, 21 October 2016

2016-10-21 250,2 kB -

Communiqué on the retail payments council’s meeting, 21 October 2016 The fourth meeting of the retail payments council was chaired by Cecilia Skingsley, Deputy Governor of the Riksbank, and took place on 21 October 2016. At the meeting, the

Protokollsbilaga B2, Riksbankens förvaltning 2019 FiU23

2020-06-16 413 kB -

1 Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU23 Riksbankens förvaltning 2019 Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet under 2019 och beviljar Riksbankens direktion

Appendix 4 October 2017

2017-10-04 535,5 kB -

Work programme for the retail payments council, 2017–2019 DATE: 4 October 2017 1 [5] Organisation of the work This work programme covers the period October 2017 to October 2019 and is based on the proposed activities

Communiqué on the retail payments council’s meeting, 4 October 2017

2017-10-04 72,1 kB -

Communiqué on the retail payments council’s meeting, 4 October 2017 The sixth meeting of the retail payments council was chaired by Cecilia Skingsley, Deputy Governor of the Riksbank, and took place on Wednesday 4 October 2017. At the meeting

Remissyttrande om Promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

2017-12-07 253,6 kB -

SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e Finansdepartementet 103 33 Stockholm DNR 2017-00850 ER REF