Sök

Filtrera din sökning
19829

Din sökning gav 19829 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

Annex 1 Registration Participate in bid procedures US dollars

2020-03-31 730,9 kB -

Annex 1 to General Terms USD Credit REGISTRATION TO PARTICIPATE IN BID PROCEDURES The Riksbank’s programme for credit in US dollars (Terms USD Credit) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Protokollsbilaga - Fortsatta köp av företagscertifikat

2020-04-03 128,9 kB -

Protokollsbilaga SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2020-04-03 AVDELNING: Avdelningen för penningpolitik, avdelningen

Riksbankens roll i samhällsekonomin

2018-10-01 12 MB -

S V E R I G E S R I K S B A N K Riksbankens roll i samhällsekonomin 3 Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället och hur vi arbetar. Den här

Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering

2010-04-01 198,1 kB -

Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering APRIL 2010 Dnr 2010-258-ADM 1 Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering APRIL 2010 2 3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5 Riksbankens

Remissyttrande om Euroclear Swedens promemoria Ändring av bestämmelse om utkontraktering för kontoförande institut

2017-06-30 410,2 kB -

SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen

Remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning

2017-05-08 418,6 kB -

S V ERI GES RI KS BA NK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 STOCKHOLM DNR 2017-

Remissyttrande om Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

2017-05-03 366,8 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2017-00384 ER REF FI Dnr 17-5072

Remissyttrande om Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik

2017-04-18 416,6 kB -

F i SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten

Consultation response to the memorandum on further tools for macroprudential policy

2017-04-18 494,2 kB -

SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm DNR

Remissyttrande om Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter med anledning av Mifid 2 och Mifir

2017-04-10 326,2 kB -

SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2017-00311 ER