Sök

Filtrera din sökning
19406

Din sökning gav 19406 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

2019:1 Förändrad arbetsmarknad – effekter på priser och löner, Phillipskurvan och Beveridgekurvan

2019-06-13 543,3 kB -

F Ö R Ä N D R A D A R B E T S M A R K N A D – E F F E K T E R PÅ P R I S E R O C H L Ö N E R , P H I L L I P S K U R VA N O C H B E V E R I D G E K U R VA N28 Förändrad arbetsmarknad – effekter på priser och löner, Phillipskurvan och

dir_pro_171019

2017-11-15 125,9 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 29 SV E RIGE S RIKSBAN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-10-19 MÖTESTID: Kl 09:00

pro_fullm_170825

2017-11-15 338 kB -

PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 6 SVER IG ES R IK SB AN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn @riks ban k.se www.riksb ank.s e DATUM: 2017-08-25

pro_fullm_170929

2017-11-15 468,5 kB -

PROTOKOLL Riksbanksfullmäktige Nr 7 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-09-29 1 [3]

ECB:s Ekonomiska rapport september 2017

2017-09-21 120,5 kB -

Ekonomisk rapport Översikt Utgåva 3 / 2017 2ECB Ekonomisk rapport Utgåva 3 / 2017 – Den ekonomiska och monetära utvecklingen Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 7 september 2017

ECB:s Ekonomiska rapport juni 2017

2017-06-22 202,3 kB -

Ekonomisk rapport Översikt Utgåva 4 / 2017 2ECB Ekonomisk rapport Utgåva 4 / 2017 – Den ekonomiska och monetära utvecklingen Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 juni 2017

2018:3 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

2018-11-05 292,1 kB -

I m p l I k at I o n e r av e n e - k r o n a f ö r r I k s b a n k e n s p e n n I n g p o l I t I s k a s t y r s y s t e m28 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem Marianne Nessén, Peter Sellin och Per

2018:3 Varför fick Riksbanken sedelmonopol

2018-11-05 216,3 kB -

Va r f ö r f i c k r i k s b a n k e n s e d e l m o n o p o l ?6 * Författaren vill tacka Marianne Nessén, Carl-Johan Rosenvinge, Olof Sandstedt, Loredana Sinko och Johanna Stenkula von Rosen för värdefulla synpunkter. De synpunkter som

Turnover FX January 2017

2017-12-13 965,2 kB

FX Market, Daily Turnover

2017-12-13 25,5 kB