Sök

Filtrera din sökning
22006

Din sökning gav 22006 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

Slides from the press conference 24 October 2019

2019-10-24 1,1 MB -

Monetary policy decision October 2019 Slowdown towards a more normal economic situation Slowdown in international growth Clear decline in manufacturing sector confidence Continued high confidence among households Index and deviation

Protokoll från det penningpolitiska mötet 23 oktober 2019

2019-11-05 481,3 kB -

Penningpolitiskt protokoll Oktober 2019 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 23 oktober 2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom i september indikerar

Bilder från presskonferensen den 20 november 2019

2019-11-20 1,1 MB -

Finansiell stabilitet November 2019 Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige är något större än i våras Konjunkturavmattning och fortsatt låga räntor Svagare tillväxtutsikter Lägre statsobligationsräntor BNP, kvartalsförändring

Diagram, penningpolitisk rapport februari 2018

2018-02-14 3,5 MB -

Penningpolitisk  rapport  februari 2018 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med  osäkerhetsintervall Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade terminsräntors  prognosfel för 

Bilder från presskonferensen den 14 februari 2018

2018-02-14 902,2 kB -

Penningpolitiskt beslut Februari 2018 Inflationen nära målet med en expansiv penningpolitik Inflationen har stigit mot 2 procent Årlig procentuell förändring Källa: SCB och Riksbanken -1 0 1 2 3 4 -1 0 1 2 3 4 10 11 12 13 14

Sammanlänkningar i det svenska finansiella systemet, fördjupning i Finansiell stabilitetsrapport maj 2018

2019-05-21 282,1 kB -

38  FINANSIELL STABILITET 2018:1    Ett sammanlänkat finansiellt system innebär risker  Det finansiella systemet är centralt för att en ekonomi ska  fungera och växa. Samtidigt är det känsligt för störningar.  Det beror bland annat på att 

Konsekvenser för finansiell stabilitet av Nordeas flytt till Finland, fördjupning i Finansiell stabilitetsrapport maj 2018

2019-05-21 177,3 kB -

34  FINANSIELL STABILITET 2018:1    Om Nordea flyttar till Finland skulle det innebära att  banken blir del av Single Supervisory Mechanism (SSM),  där ECB står för tillsynen av de signifikanta bankerna.  Flytten, som planeras att genomföras 1 

Penningpolitisk rapport, februari 2018

2018-02-16 859,1 kB -

Penningpolitisk  rapport  Februari 2018  Rättelse 16 februari 2018 Layoutfel i diagram 1:9. Felet har korrigerats i denna version.  Penningpolitisk rapport  Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras sex gånger om året. Rapporten be‐