Sök

Filtrera din sökning
22272

Din sökning gav 22272 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden - Kapitel VI Seminarium om “Bostadsmarknader, penningpolitik och finansiell stabilitet”

838 kB -

Riksbankens utRedning om RiskeR på den svenska bostadsmaRknaden    409  kapiteL vi.1 n  n n sammanfattning av sveriges riksbanks seminarium om ”bostadsmarknader, penning- politik och finansiell stabilitet” Michael Thornley* Som ett led i den...

Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1)

2009-03-26 -

Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1)...

Remissyttrande om Promemorian Förstärkt insättningsgaranti

358 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Bankenheten 103 33 Stockholm DNR 2015-00500 ER REF...

Yttrande över remiss angående förslag till Finansinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (FFFS 2009:1)

73 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM DNR 2009-307-STA ER REF FI Dnr 08-6304 Yttrande över remiss...

Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

113 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2013-613-STA ER REF Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i...

Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

127 kB -

SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm DNR 2015-00592 ER REF FI Dnr 14-6314 Remissyttrande om...

BNP-tillväxt 1980-1998 miljarder kronor, säsongsjusterad serie

82 kB -

BNP-tillväxt 1982-1998 miljarder kronor, säsongsjusterad serie Källor: SCB och Riksbanken 280 320 360 400 82 84 86 88 90 92 94 96 98 280 320 360 400 Trend 1982-1990 ca 3% Trend 1993-1998 ca 3% BNP och sysselsättning säsongsjusterade data, index:...