Sök

Filtrera din sökning
22937

Din sökning gav 22937 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

Bilaga B2 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

169 kB -

1 Framställning till riksdagen 2011/12:RB3 Lag om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel Sammanfattning Riksbanken föreslår i denna framställning att riksdagen antar Riksbankens förslag till lag om vissa äldre sedlars...

Riksbankens företagsintervjuer maj 2011

336 kB -

Riksbankens företagsintervjuer MAJ 2011 R I K S B A N K E N S F Ö R E T A G S I N T E R V J U E R2 R I K S B A N K E N S F Ö R E T A G S I N T E R V J U E R 3 Riksbankens företagsintervjuer i maj 2011 Stark konjunktur planar ut Riksbankens...

01S2_10.p65

805 kB

Penningpolitisk rapport 2008:3 Den finansiella krisens utveckling under september och oktober

38 kB -

■K APITEL 3 – FÖRDJUPNING 42 P E N N IN G P O L IT IS K R A P P O R T 2 0 0 8 / 3 Den globala fi nansiella oron förvärrades avsevärt i mitten av september. Efter Lehman Brothers konkursansökan eskalerade den fi nansiella krisen och påverkade...

Reporäntan höjs till 0,5 procent

2010-07-01 -

Svensk ekonomi utvecklas starkt Återhämtningen i världsekonomin fortsätter. Handeln mellan länder ökar och det gynnar svensk export och svenska investeringar.…...

Bilaga F - Förslag till beslut om regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

223 kB -

Protokollsbilaga F Direktionens protokoll 101207, § 10 Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner 2011 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se...

Microsoft Word - NR25.DOC

74 kB -

Pressmeddelande Nr 25 1996-06-20 ÄNDRAD LÖPTID FÖR RIKSBANKENS REGELBUNDNA REPOR SAMT SENARELÄGGNING AV OFFENTLIGGÖRANDE AV REPORÄNTAN Från och med repoauktionen den 2 juli kommer Riksbanken att övergå från två veckors löptid på reporna till en...

Perspektiv på svensk ekonomi

1999-04-13 -

Perspektiv på svensk ekonomi...

Swapavtal mellan Riksbanken och den Estländska centralbanken Eesti Pank

71 kB -

Beslut DATUM: 2009-02-26 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2009-69-STA 1 [1] Swapavtal med Eesti Pank Bakgrund Eesti Pank och Riksbanken...