Sök

Filtrera din sökning
20330

Din sökning gav 20330 träffar.

Hjälp

Skriv in ett eller flera sökord, separerade med mellanslag, i textrutan. Klicka på Sök-knappen så utförs sökningen. Du får en lista med de webbsidor och dokument som bäst matchar din sökfråga. Du hittar även dokument som innehåller böjda former av de ord du skriver in.

Frassökning

Vill du söka på en fras så skriver du frasen med omgivande citationstecken,  till exempel "penningpolitiskt protokoll". Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller frasen "penningpolitiskt protokoll"

Du kan söka på både fraser och enstaka ord samtidigt, till exempel "penningpolitiskt protokoll" direktionen.  Då hittar du de webbssidor och dokument som innehåller både frasen "penningpolitiskt protokoll" och ordet direktionen.

Om du inte hittar vad du söker

Om du inte skulle hitta de dokument du söker, prova en eller flera av följande saker:

  • Prova att ta bort ett eller flera sökord, eller prova att ange en fras som separata sökord (ta bort citationstecknen).
  • Om du är osäker på stavningen av ett visst ord, ange de första bokstäverna och en asterisk (*). Du hittar då alla dokument som innehåller ord som börjar på de bokstäver du angivit.
Sortera efter: Relevans Datum

2019:1 Förändrad arbetsmarknad – effekter på priser och löner, Phillipskurvan och Beveridgekurvan

2019-06-13 543,3 kB -

F Ö R Ä N D R A D A R B E T S M A R K N A D – E F F E K T E R PÅ P R I S E R O C H L Ö N E R , P H I L L I P S K U R VA N O C H B E V E R I D G E K U R VA N28 Förändrad arbetsmarknad – effekter på priser och löner, Phillipskurvan och

dir_pro_per_capsulam_170220

2017-11-15 194,5 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 7 (per capsulam) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-02-20 MÖTESTID:

dir_pro_per_capsulam_170314

2017-11-15 193,7 kB -

PROTOKOLL Direktionen Nr 9 (per capsulam) SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-03-14 MÖTESTID:

dir_pro_170308

2017-11-15 123,5 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 8 SV E RIGE S RIKSBAN K SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2017-03-08 MÖTESTID: Kl 13:00

dir_pro_170214

2017-11-15 351,9 kB -

PROTOKOLL Direktionen, Nr 6 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2017-00112 DATUM: 2017-02-14 MÖTESTID: 09:00 NÄRVARANDE:

2018:3 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem

2018-11-05 292,1 kB -

I m p l I k at I o n e r av e n e - k r o n a f ö r r I k s b a n k e n s p e n n I n g p o l I t I s k a s t y r s y s t e m28 Implikationer av en e-krona för Riksbankens penningpolitiska styrsystem Marianne Nessén, Peter Sellin och Per

2018:3 Varför fick Riksbanken sedelmonopol

2018-11-05 216,3 kB -

Va r f ö r f i c k r i k s b a n k e n s e d e l m o n o p o l ?6 * Författaren vill tacka Marianne Nessén, Carl-Johan Rosenvinge, Olof Sandstedt, Loredana Sinko och Johanna Stenkula von Rosen för värdefulla synpunkter. De synpunkter som

Protokollsbilaga B, Nominering Riksbankens Jubileumsfond

2020-11-16 213,4 kB -

Protokollsbilaga B Fullmäktiges sammanträde 2020-10-02, § 5 BESLUTSUNDERLAG SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM:

Registration_Participation in bid procedures for the Riksbanks purchase of corporate bonds

2020-11-17 362,9 kB -

Annex 1 to GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE RIKSBANK'S PURCHASES OF CORPORATE BONDS VIA BID PROCEDURE REGISTRATION TO PARTICIPATE IN BID PROCEDURES according to GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE RIKSBANK'S PURCHASES OF CORPORATE BONDS VIA

Beslut, Utformning av Riksbankens nya referensränta

2020-11-18 134,7 kB -

Beslut SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DATUM: 2020-11-17 AVDELNING: Avdelningen för marknader HANTERINGSKLASS Ö P P E N