Riksbanksräntor

Riksbanksräntor är räntor som Riksbanken fastställer eller tidigare har fastställt.

Riksbanksräntor för aktuell bankdag finns tillgängliga på Riksbankens webbplats samma dag cirka klockan 09.10, Sök räntor och valutakurser.

Reporäntan

Reporäntan är Riksbankens styrränta sedan 1994. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. 

In- och utlåningsräntan

Inlåningsräntan är den ränta bankerna får när de sätter in pengar på konto i Riksbanken över natten och är normalt 0,10 procentenheter lägre än reporäntan.

Utlåningsräntan är den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av Riksbanken över natten och är normalt 0,10 procentenheter högre än reporäntan.

Marginalräntan

Marginalräntan var Riksbankens styrränta från december 1985 till och med maj 1994 då den ersattes av reporäntan.

Riksbankens referensränta

Riksbankens referensränta är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat till närmast högre halva procent. Riksbankens referensränta har inget penningpolitiskt syfte.

Diskontot

Diskontot var fram till 30 juni 2002 riksbankens officiella räntesats och fastställdes kvartalsvis av Riksgäldskontoret. Den var normgivande exempelvis för de olika kreditinstitutens inlånings- respektive utlåningsräntor, samt för den lagstadgade dröjsmålsavgiften. Från den 1 juli 2002 ersattes den av Riksbankens referensränta.

Swestr

Swestr (Swedish krona Short Term Rate) är en referensränta som beräknas och publiceras av Riksbanken. Swestr är en transaktionsbaserad referensränta som Riksbanken beräknar utifrån transaktioner som genomförs på penningmarknaden från en bankdag till nästa i svenska kronor. Swestr-noteringar finns att söka fram på sidan Sök Swestr-noteringar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2022-01-11