Riksbankens referensränta

Riksbankens referensränta som presenteras på den här sidan är en ränta som fastställs av Riksbanken två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år.

Det är styrräntan som styr nivån på Riksbankens referensränta. Referensräntan motsvarar Riksbankens styrränta, avrundat uppåt till närmast halva procentenhet om det behövs.

Riksbanken ska enligt 9 § i Räntelagen (1975:635) fastställa referensräntan varje kalenderhalvår genom särskilt beslut. Riksbankens referensränta har inget penningpolitiskt syfte, utan kan användas för att beräkna andra räntor som till exempel dröjsmålsräntor. Riksbankens referensränta har funnits sedan den 1 juli 2002, då den ersatte det som då hette diskontot.

Referensränta
Datum Referensränta
2023-07-01 3,50
2023-01-01 2,50
2022-07-01 0,50
2022-01-01 0,00
2021-07-01 0,00
2021-01-01 0,00
2020-07-01 0,00
2020-01-01 0,00
2019-07-01 0,00
2019-01-01 -0,50
2018-07-01 -0,50
2018-01-01 -0,50
2017-07-01 -0,50
2017-01-01  -0,50 
2016-07-01  -0,50 
2016-01-01   0,00
2015-07-01   0,00 
2015-01-01   0,00 
2014-07-01  1,00
2014-01-01  1,00 
2013-07-01  1,00  
2013-01-01  1,00  
2012-07-01  1,50  
2012-01-01  2,00 
2011-07-01  2,00 
2011-01-01  1,50
2010-07-01  0,50
2010-01-01  0,50 
2009-07-01  0,50 
2009-01-01  2,00
2008-07-01  4,50 
2008-01-01  4,00 
2007-07-01  3,50 
2007-01-01  3,00 
2006-07-01  2,50 
2006-01-01  1,50 
2005-07-01  1,50 
2005-01-01  2,00 
2004-07-01  2,00 
2004-01-01  3,00 
2003-07-01  3,00 
2003-01-01 4,00 
2002-07-01  4,50 

 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-07-03