Riksbankens referensränta

Riksbankens referensränta som presenteras på den här sidan är en ränta som fastställs av Riksbanken två gånger om året, den 1 januari och den 1 juli varje år.

Det är reporäntan som styr nivån på Riksbankens referensränta. Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta, avrundat uppåt till närmast halva procentenhet om det behövs.

Riksbanken ska enligt 9 § i Räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) fastställa referensräntan varje kalenderhalvår genom särskilt beslut. Riksbankens referensränta har inget penningpolitiskt syfte, utan kan användas för att beräkna andra räntor som till exempel dröjsmålsräntor. Riksbankens referensränta har funnits sedan den 1 juli 2002, då den ersatte det som då hette diskontot.

Referensränta
Datum Referensränta
2021-07-01 0,00
2021-01-01 0,00
2020-07-01 0,00
2020-01-01 0,00
2019-07-01 0,00
2019-01-01 -0,50
2018-07-01 -0,50
2018-01-01 -0,50
2017-07-01 -0,50
2017-01-01  -0,50 
2016-07-01  -0,50 
2016-01-01   0,00
2015-07-01   0,00 
2015-01-01   0,00 
2014-07-01  1,00
2014-01-01  1,00 
2013-07-01  1,00  
2013-01-01  1,00  
2012-07-01  1,50  
2012-01-01  2,00 
2011-07-01  2,00 
2011-01-01  1,50
2010-07-01  0,50
2010-01-01  0,50 
2009-07-01  0,50 
2009-01-01  2,00
2008-07-01  4,50 
2008-01-01  4,00 
2007-07-01  3,50 
2007-01-01  3,00 
2006-07-01  2,50 
2006-01-01  1,50 
2005-07-01  1,50 
2005-01-01  2,00 
2004-07-01  2,00 
2004-01-01  3,00 
2003-07-01  3,00 
2003-01-01 4,00 
2002-07-01  4,50 

 

Transaktionsbaserade referensräntan Swestr

Riksbanken har börjat publicera en ny transaktionsbaserad referensränta, Swestr (Swedish krona Short Term Rate). 

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-07-01