Referensränta

Enligt 9 § räntelagen (1975:635; senast ändrad 2013:55) ska referensräntan fastställas för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken.

Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli.Referensräntan motsvarar Riksbankens reporänta vid utgången av föregående halvår avrundat, om så behövs, till närmast högre halva procentenhet. Referensräntan har inget penningpolitiskt syfte.

Referensränta
Datum Referensränta
2020-07-01 0,00
2020-01-01 0,00
2019-07-01 0,00
2019-01-01 -0,50
2018-07-01 -0,50
2018-01-01 -0,50
2017-07-01 -0,50
2017-01-01  -0,50 
2016-07-01  -0,50 
2016-01-01   0,00
2015-07-01   0,00 
2015-01-01   0,00 
2014-07-01  1,00
2014-01-01  1,00 
2013-07-01  1,00  
2013-01-01  1,00  
2012-07-01  1,50  
2012-01-01  2,00 
2011-07-01  2,00 
2011-01-01  1,50
2010-07-01  0,50
2010-01-01  0,50 
2009-07-01  0,50 
2009-01-01  2,00
2008-07-01  4,50 
2008-01-01  4,00 
2007-07-01  3,50 
2007-01-01  3,00 
2006-07-01  2,50 
2006-01-01  1,50 
2005-07-01  1,50 
2005-01-01  2,00 
2004-07-01  2,00 
2004-01-01  3,00 
2003-07-01  3,00 
2003-01-01 4,00 
2002-07-01  4,50 
Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-07-01