2010 - Öre avskaffas som myntenhet

50-öring

Det sista svenska öresmyntet, 50-öringen i koppar upphörde att gälla. Det innebar att 1 krona blev lägsta myntvalör, men räkneenheten "öre" fanns kvar.

Elektroniska betalningar med exempelvis kort påverkades inte av att 50-öresmyntet avskaffades. Kontanta betalningar avrundades däremot till närmaste krontal.

Ordet öre kommer av latinets Aereus/aurum som betyder gyllene/guld och användes under äldre tid som räknemynt i hela Skandinavien. Som mynt slogs öret första gången i Sverige 1522 då det var ett silvermynt som vägde 1,37 gram. Myntning av öresmynt upphörde 1778 i samband med myntreformen 1776

Öret återuppstod i samband med Oscar II:s myntreform 1873, då det nuvarande myntsystemet med kronor och ören infördes.