Interna regler

Information till dig som erbjudits en tjänst hos oss

Enligt 24 § Instruktionen för Riksbanken ska varje tjänsteman i Riksbanken känna till och följa ett antal regler som gäller i Riksbanken. Innan du skriver under ditt anställningsavtal är det därför nödvändigt att du läser igenom och informerar dig om dessa regler. När du gjort det är du välkommen att skicka in ditt anställningsavtal.

Uppdaterad 2021-06-16