Penningpolitisk rapport, juli 2021

Smittspridningen av coronaviruset har minskat och det ekonomiska läget ser ljusare ut. Men pandemin är inte över och inflationstrycket är fortfarande måttligt. Genom att föra en expansiv penningpolitik bidrar Riksbanken till en fortsatt god utveckling i ekonomin och till att inflationen varaktigt kan vara nära målet. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och att Riksbanken under årets fjärde kvartal ska fortsätta att köpa värdepapper inom ramen om 700 miljarder kronor.

Reporänta

0%
Gäller från den 7 juli 2021

Reporänta, tabell

Penningpolitiken juli 2021 i korthet

Ikon Corona

Pandemins grepp om världsekonomin har lättat under våren och försommaren och återhämtningen är på god väg. Allt fler är vaccinerade mot covid-19, smittspridningen har minskat påtagligt och  restriktioner har börjat avvecklas. Pandemin är dock inte över.  Återhämtningen går i olika takt i olika delar av världen och det finns nya varianter av viruset som skapar fortsatt osäkerhet.

Ikon

De senaste månadernas utfall och indikatorer bekräftar att utvecklingen i den svenska ekonomin, med hjälp av omfattande ekonomisk-politiska stödåtgärder, är stark. I både Sverige och omvärlden går återhämtningen nu lite snabbare än väntat och Riksbankens prognoser har reviderats upp något.

Ikon infaltion

Inflationen har varierat ovanligt mycket under pandemin. Det beror bland annat på energipriserna men också på mätproblem och människors ändrade konsumtionsmönster under pandemin. Inflationstrycket bedöms fortfarande vara måttligt och det väntas dröja tills nästa år innan inflationen stiger mer varaktigt.

Ikon klubba

Den expansiva penningpolitiken är en förutsättning för att inflationen mer varaktigt ska vara nära målet på 2 procent. Riksbanken fortsätter att köpa värdepapper och att erbjuda likviditet inom alla de program som lanserats. Direktionen har nu beslutat att Riksbanken under fjärde kvartalet ska köpa obligationer till ett sammanlagt nominellt belopp om 68,5 miljarder kronor. Detta innebär att köptakten fortsätter att trappas ner men att ramen för tillgångsköpen på 700 miljarder kronor kommer att utnyttjas fullt ut fram till slutet av 2021. Direktionen har också beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Reporäntan väntas vara kvar på noll procent under hela prognosperioden, som sträcker sig till tredje kvartalet 2024.

Digital pressträff med riksbankschef Stefan Ingves om det penningpolitiska beslutet, 1 juli 2021.

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet juli 2021

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-07-01