Penningpolitisk rapport, september 2021

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och inflationen väntas tillfälligt bli högre än 2 procent det närmaste året innan den sjunker tillbaka igen. För att inflationen mer varaktigt ska ligga nära målet behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Direktionen har därför beslutat att lämna reporäntan oförändrad på noll procent och den väntas vara kvar på noll hela prognosperioden. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under fjärde kvartalet enligt tidigare beslut. Direktionens prognos är att innehavet av värdepapper kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

Reporänta

0%
Gäller från den 22 september 2021

Reporänta, tabell

Penningpolitiken september 2021 i korthet

Illustration

I takt med att allt fler människor vaccinerats och restriktionerna lättats runt om i världen har den globala tillväxten stigit, understödd av den ekonomiska politiken. Sedan det penningpolitiska mötet i juni har utfall och indikatorer fortsatt att bekräfta att återhämtningen i Sverige och omvärlden är stark.

Ikon Kundkorg med prislapp

Hastigt stigande energipriser och global efterfrågan har, i kombination med utbudsbegränsningar och logistikproblem, lett till att konsumentpriserna ökat i snabb takt på flera håll. I närtid är Riksbankens inflationsprognos uppreviderad, främst för att elpriserna stigit oväntat kraftigt. Den svenska inflationen, som de senaste månaderna legat ganska nära inflationsmålet på 2 procent, väntas bli högre än 2 procent det närmaste året, innan den sjunker tillbaka igen. Den underliggande, mer trendmässiga, inflationen är lägre och det dröjer ytterligare ett par år innan KPIF-inflationen mer varaktigt bedöms ligga nära 2 procent.

Ikon klubba

Den expansiva penningpolitiken är en förutsättning för att inflationen även på lite sikt ska vara nära målet. Direktionen har därför beslutat att behålla reporäntan på noll procent. Den väntas vara kvar på noll procent under hela prognosperioden, som sträcker sig till tredje kvartalet 2024. Riksbanken fortsätter också att köpa värdepapper under 2021 enligt tidigare beslut och direktionens prognos är att innehavet kommer att vara ungefär oförändrat under 2022.

Pressträff med riksbankschef Stefan Ingves och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, om det penningpolitiska beslutet.

Stefan Ingves intervjuas om det penningpolitiska beslutet, september 2021.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-21