Penningpolitisk rapport, november 2023

Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 procent. Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver vara åtstramande och har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras.

Vad är styrräntan?

Styrränta

4,00%
Gäller från den 29 november 2023

Styrränta, tabell

Det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan


Penningpolitiken november 2023 i korthet

Ikon klubba

Inflationen är fortsatt för hög och det kvarstår risker för att den inte ska fortsätta sjunka tillräckligt snabbt och stabiliseras vid målet. Men inflationen har sjunkit och inflationstrycket har dämpats tydligt. Direktionen har beslutat att låta styrräntan vara kvar på 4 procent. Direktionen bedömer att penningpolitiken behöver vara fortsatt åtstramande och har beredskap att höja styrräntan ytterligare om inflationsutsikterna försämras.

Ikon med kundkorg och kurva med streckad pil som pekar nedåt

Penningpolitiken har bidragit till att inflationstrycket i svensk ekonomi är på väg ner: den kortsiktiga ökningstakten i konsumentpriserna är lägre än tidigare och företagen justerar ner sina planer på att höja priserna. Men inflationen är fortfarande för hög och det kvarstår risker att den inte ska sjunka tillräckligt snabbt framöver. Priserna på tjänster ökar i en snabb takt och bidrar mycket till den totala inflationen. Dessutom är kronan fortsatt omotiverat svag, vilket håller uppe prisökningstakten på varor.

Ikon med en kikare

Som ett resultat av de genomförda höjningarna av styrräntan bromsar efterfrågan i den svenska ekonomin in. Konjunkturavmattningen börjar nu också nå arbetsmarknaden. BNP väntas fortsätta att sjunka en tid framöver samtidigt som utvecklingen på arbetsmarknaden dämpas något ytterligare. Den lägre aktiviteten i den svenska ekonomin bidrar tillsammans med en förväntad förstärkning av kronans växelkurs till att inflationen sjunker mot målet under loppet av nästa år.

Ikon 4,0 samt räntekurva

Prognosen för styrräntan visar att den kan komma att höjas ytterligare i början av nästa år och att penningpolitiken behöver vara åtstramande en relativt lång period för att inflationen ska falla tillbaka och stabiliseras nära målet på 2 procent. Ny information och hur den bedöms påverka konjunktur- och inflationsutsikterna kommer att vara avgörande för utformningen av penningpolitiken.


Vad är prognosen för styrräntan?

I pressmeddelandet och i den penningpolitiska rapporten finns Riksbankens prognos för styrräntan.


Riksbankschefens kommentar

Relaterade dokument


Riksbankens pressträff om det penningpolitiska beslutet

Pressträff om det penningpolitiska beslutet i november

Nästa penningpolitiska besked

Nästa penningpolitiska möte äger rum den 31 januari 2024, och beskedet om det penningpolitiska beslutet inklusive styrräntan kommuniceras dagen efter, den 1 februari 2024.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-23