Direktionens möte 22 maj 2017

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Christopher Nordenlöw

4. Finansiell riskpolicy

Anmärkning: Beslut

Föredragande: Josefine Ljung

5. Investeringspolicy

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Fredrik Omberg

6. Regel för penning- och valutapolitiska transaktioner och regel för Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Anna Enquist

7. Finansiell Stabilitet 2017:1

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Kasper Roszbach

8. Rapporter

 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eric Frieberg
 • Rapport från Ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

 • Finansiell riskpolicy
 • Investeringspolicy
 • Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner och regel för Riksbankens värdepappersportfölj i svenska kronor
 • Finansiell stabilitet 2017:1

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-02