Direktionens möte 17 oktober 2018

Dagordning

1 Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2 Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3 Remissvar Tryggad tillgång till kontanter

Anmärkning:Beslut
Föredragande: Monika Johansson

4 Penningpolitisk rapport

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Jesper Hansson

5 Rapporter

Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall

Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2

Anmärkning: Information
Föredragande: Lina Jacobson

Riskrapport, T1

Anmärkning: Information
Föredragande: Mithra Sundberg

Intern styrning och kontroll, tertial 2

Anmärkning: Information
Föredragande: Mithra Sundberg

Internrevisionens rapport, tertial 2

Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn

Inkomna remisser

Anmärkning: Information

Föredragande: Eric Frieberg

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

6 Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut

7 Övrigt

8 Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-10-12