Direktionens möte 26 januari 2018

Dagordning

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Remissyttrande över Finansinspektionens pelare 2-krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Björn Jönsson

4. Policy för utlandstjänstgöring

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Jacobsson

5. Ändringar i Riksbankens arbetsordning och instruktion

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Sydén

6. Framställning till riksdagen om Ekonomipriset

Anmärkning: Bordläggning
Föredragande: Eric Frieberg

7. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lisa Tilly
 • Riskrapport, tertial 3
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Mithra Sundberg
 • Compliancerapport 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anna Wilbe
 • Internrevisionens årsrapport 2017
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Simon Rörborn

8. Inkomna remisser

Anmärkning: Information
Föredragande: Eric Frieberg

9. Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

10. Övriga rapporter

Anmärkning: Information

11. Ärenden till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

12. Övrigt

13. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-02-15