Direktionens möte 30 september

1. Sammanträdet öppnas

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Marknadsdragning

Anmärkning: Information
Föredragande: Carl-Fredrik Pettersson

4. Förändringar av Riksbankens penningpolitiska styrsystem

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Per Åsberg-Sommar

5. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2020

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund

6. Policy för styrning och uppföljning av RIX

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Christina Wejshammar

7. Rapporter

 • Internrevisionens rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information 
  Föredragande: Simon Rörborn
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information 

8. Ärenden och information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

9. Övrigt

10. Sammanträdet avslutas

Uppdaterad 2019-09-27