Direktionens möte 6 mars

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut 
Föredragande: Heidi Elmér

4. Förvaltningsärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Ekelund

5. Rapporter

 • Riksbankens 350-årsjubileum – slutrapport
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Åsa Söder Nilsson
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Information
Föredragande: Henrik Jönsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-03-05