Direktionens möte 24 januari

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 3

Anmärkning: Information
Föredragande: Pether Burvall och Magnus Eklund

4. Finansiell tillgångsförvaltning 2019

Anmärkning: Information
Föredragande: Ruzica Gajic

5. Riskrapport, tertial 3

Anmärkning: Information
Föredragande: Mikael Perneman och Jenny Gawelin

6. Internrevisionens årsrapport 2019

Anmärkning: Information
Föredragande: Simon Rörborn

7. RIX-rapport, tertial 3

Anmärkning: Information
Föredragande: Christina Wejshammar

8. Rapporter

Rapport från ledningsgruppen

Anmärkning: Information
Föredragande: Anders Vredin

Övriga rapporter

Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2020-01-31