Direktionens möte 6 oktober 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. IMF-ärende: finansiellt bidrag till IMF:s fond för lån till låginkomstländer

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ola Medelberg

4. Förutsättningar för verksamhetsplan och budget 2022

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Pether Burvall

5. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Alma Frödén
 • Riskrapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport, tertial 2
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Rapport från ledningsgruppen
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Anders Vredin
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

6. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Åsa Söder Nilsson

7. Övrigt

8. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-10-01