Direktionens möte 7 juni 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Kangas

4. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marushia Gislén

5. Remissvar om slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Lisa Leirnes

6. IT-och digitaliseringspolicy samt IT- och digitaliseringsstrategi

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ulrika Pilestål

7. BIS Innovation Nordic Hub Centre

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Dilan Ölcer

8. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgrup
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-06-04