Direktionens möte 7 juni 2021

1. Sammanträdet öppnas

Föredragande: Stefan Ingves

2. Godkännande av dagordningen

Föredragande: Stefan Ingves

3. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Maria Kangas

4. IMF-ärende

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Marushia Gislén

5. Remissvar om slutbetänkande av Utredningen om civilt försvar – struktur för ökad motståndskraft

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Lisa Leirnes

6. IT-och digitaliseringspolicy samt IT- och digitaliseringsstrategi

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Ulrika Pilestål

7. BIS Innovation Nordic Hub Centre

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Dilan Ölcer

8. Rapporter

 • Verksamhets- och budgetuppföljning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pether Burvall/Magnus Eklund
 • Finansiell tillgångsförvaltning, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Lina Jacobson
 • Riskrapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • ISK-rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Annika Odelros
 • RIX-rapport, tertial 1
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Helena Tummings
 • Inkomna remisser
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Eva Forssell
 • Rapport från ledningsgrup
  Anmärkning: Information
  Föredragande: Pernilla Meyersson
 • Övriga rapporter
  Anmärkning: Information

9. Ärenden för information till fullmäktige

Anmärkning: Beslut
Föredragande: Henrik Jönsson

10. Övrigt

11. Sammanträdet avslutas

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-06-04