Riksbankens årsredovisning 2017

Nyhet Penningpolitiken under 2017 var fortsatt expansiv, med en reporänta på −0,50 procent och fortsatta köp av statsobligationer. Det framgår av Riksbankens årsredovisning 2017 som i dag har överlämnats till riksdagen.

"Vi ser nu att inflationen, efter en lång tid under målet, ligger nära 2 procent. Penningpolitiken har också bidragit till Sveriges goda ekonomiska utveckling. Samtidigt innebär hushållens stigande skuldsättning ett allvarligt hot mot ekonomin. Riksbankens möjligheter att hantera detta hot är i dagsläget begränsade. Det behövs i stället riktade åtgärder inom makrotillsynen, bostadspolitiken och skattepolitiken. På betalnings­marknaden sker snabba förändringar, och Riksbanken bedriver ett aktivt arbete för att hantera de frågor som teknikutvecklingen och den minskande kontantanvändningen reser." Det konstaterar Stefan Ingves i sin kommentar till Riksbankens årsredovisning 2017.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2018-02-19