Förslag till ny riksbankslag

Nyhet Riksbankskommittén har överlämnat sitt slutbetänkande ”En ny riksbankslag” till finansmarknadsminister Per Bolund. Kommittén har haft i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen.

Riksbankens stabschef Anders Vredin har i egenskap av sakkunnig i utredningen lämnat ett särskilt yttrande till förslaget om ny riksbankslag. Likaså har Christina Wejshammar, chef på avdelningen för betalningar, lämnat ett särskilt yttrande i egenskap av expert till kommittén.

Förslaget till ny riksbankslag går nu ut på remiss och berörda remissinstanser, inklusive Riksbanken, har till den 16 april 2020 på sig att besvara remissen.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-11-29