Riksbanken stödjer förslaget om likviditetstäckningskvot i enskilda valutor

Nyhet, Remissvar Riksbanken har länge ansett att det bör finnas krav på likviditetstäckningskvot i såväl svenska kronor som andra signifikanta valutor för de svenska bankerna. Därför är det bra att Finansinspektionen föreslår ett krav på bankernas likviditetstäckningskvot i enskilda signifikanta valutor. Riksbanken anser dock att kvoten bör motsvara den internationella normen om 100 procent för samtliga signifikanta valutor. Riksbanken stödjer även förslaget till krav på diversifiering av likviditetsbuffertens sammansättning.

I remissvaret stödjer Riksbanken Finansinspektionens förslag om ett krav på likviditetstäckningskvot. Det är ett viktigt steg i att stärka bankernas motståndskraft mot likviditetsrisker. Riksbanken ser dock ingen tydlig motivering till att likviditetstäckningskvoten i signifikanta valutor andra än US-dollar och euro ska ligga på just 75 procent. Riksbanken anser att den bör motsvara den internationella normen om 100 procent för samtliga signifikanta valutor om det inte finns särskilda skäl för en annan nivå. Riksbanken anser också att det finns ett behov av ökad tydlighet och transparens kring bankernas likviditetsrisker.

Riksbanken stödjer också förslaget om en koncentrationsbegränsning för säkerställda obligationer, men anser att den bör gälla per valuta.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2019-04-10