Ny lagstiftning möjliggör BIS innovationshubbcenter i Sverige

Nyhet BIS, Bank for International Settlements, beslutade i juni att etablera ett innovationshubbcenter i Stockholm. Idag har riksdagen fattat beslut som möjliggör en etablering genom att ändra i riksbankslagen, så att det bland annat blir möjligt för Riksbanken att finansiera internationella organs verksamhet om denna har anknytning till Riksbankens verksamhet.

Den 30 juni 2020 offentliggjorde BIS att de har för avsikt att etablera ett Innovation Hub Nordic Centre i Stockholm. För att en etablering av centret skulle vara möjlig krävdes det att riksdagen fattade beslut om förändringar i riksbankslagen, som gör det möjligt för Riksbanken att finansiera internationella organs verksamhet.

Utöver Stockholm, avser BIS att även etablera hubbcenter i Toronto (Bank of Canada), Paris och Frankfurt (ECB), och i London (Bank of England). Dessutom kommer Federal Reserve Bank of New York att ingå ett strategiskt partnerskap med BIS Innovation Hub.

BIS väntas fatta beslut senare under året om vilka specifika frågor de olika hubbcentren kommer att arbeta med och när de kommer att etableras. Hubbcentren kommer att etableras i olika faser men alla förväntas vara på plats innan mars 2022.

Under 2019 började BIS etablera innovationshubbcenter i olika delar av världen. Dessa har till uppgift att främja internationellt samarbete och forskning kring innovativ finansiell teknik som är relevant för centralbanker. I mars 2020 skickade Riksbanken, i samarbete med centralbankerna i Danmark, Island och Norge, in den nordiska kandidaturen där Sverige föreslogs som värd för ett innovationshubbcenter. Ett nordiskt innovationshubbcenter placerat i Stockholm kommer att bidra till att Danmark, Island, Norge och Sverige fortsätter att ligga i framkant vad gäller forskning kring digitala lösningar och analys av innovationer inom fintech.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-09-23