Gunvor Engström ny ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk

Nyhet Riksbankens direktion har utsett Gunvor Engström till ny ordförande för Tumba Bruks stiftelse. Hon tillträder den 1 januari 2022 och mandatperioden är fyra år (t o m den 31 december 2025).

Gunvor Engström har lång och bred bakgrund inom svenskt näringsliv samt statsförvaltning, bland annat som landshövding i Blekinge län och VD för branschorganisationen Företagarna. Nuvarande ordföranden Kajsa Lindståhls mandat löper ut vid årsskiftet och hon har meddelat att hon önskar lämna sitt ordförandeskap då. Enligt stiftelseförordnandet är det Riksbankens uppgift att utse ordförande i stiftelsen.

Stiftelsen Tumba Bruk bildades 2004 och dess uppdrag är att finansiera Tumba Bruksmuseum. Stiftelsen har i uppgift att främja och stödja den museiverksamhet som av Kungliga Myntkabinettet, numera Ekonomiska museet, ska bedrivas inom bruksområdet i Tumba.

Museet ska se till att vissa kulturhistoriskt värdefulla föremål, som tillvaratogs i samband med Riksbankens försäljning av AB Tumba Bruk, hålls tillgängliga för allmänheten genom drift av ett bruksmuseum. Stiftelsen kan även stödja annan kulturverksamhet och andra åtgärder som syftar till att levandegöra bruksmiljön eller i övrigt bevara områdets kulturarv. Stiftelsen ska också verka för att bruksområdet hålls tillgängligt för forskare.

Svenskt sedelpapper har tillverkats i Tumba bruk, strax söder om Stockholm, sedan 1755.

Porträttbild på Gunvor Engström.

Gunvor Engström - ny ordförande i Stiftelsen Tumba Bruk. Fotograf: Alison De Mars.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-12-14