Riksbanken börjar idag publicera genomsnittsräntor och ett index för Swestr

Nyhet Från och med idag tillhandahåller Riksbanken genomsnittsräntor och ett index för Swestr. Genomsnittsräntorna kan användas i nya finansiella kontrakt och kan även fungera som en alternativ ränta att använda för det fall att Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) skulle upphöra eller tillfälligt inte vara tillgänglig. Med hjälp av indexet kan användare på ett enkelt sätt beräkna genomsnittsräntor för valfria tidsperioder.

Idag har Riksbanken för första gången publicerat genomsnittsräntor och index baserade på Swestr. Riksbanken kommer framöver att publicera genomsnitträntor för tidsperioder på 1 vecka, 1 månad samt 2, 3 och 6 månader. Eftersom genomsnittsräntorna baseras på de publicerade noteringarna för Swestr från och med 1 september publiceras genomsnittsräntor för tidsperioderna 1 vecka och 1 månad från och med idag. Genomsnittsräntor för tidsperioderna 2, 3 och 6 månader kommer att börja publiceras från och med den 1 november, den 1 december 2021 respektive den 1 mars 2022.

Riksbanken publicerar idag även ett uppdaterat informationsdokument om Swestr. Revideringarna består huvudsakligen av förtydliganden och görs mot bakgrund av frågor och synpunkter från olika intressenter på dokumentet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-10-01