Swestr kan användas som referensränta i finansiella kontrakt från 2 sep

Nyhet, Pressmeddelande Från och med den 2 september 2021 kan Riksbankens transaktionsbaserade referensränta Swestr användas i finansiella kontrakt. Testperioden för Swestr är därmed avslutad. På torsdag den 2 september klockan 11:00 hålls en digital pressträff med vice Riksbankschef Martin Flodén om varför Riksbanken förespråkar användandet av Swestr.

På torsdag, 2 september klockan 11:00, publicerar Riksbanken den första officiella
noteringen för den transaktionsbaserade referensräntan Swestr. Det innebär att
finansiella marknader nu kan börja använda Swestr som referensränta i finansiella
kontrakt. Swestr bygger helt på inrapporterade transaktionsdata och avser den
kortaste löptiden, over-night, i svenska kronor och publiceras på riksbank.se.

Riksbanken anser att marknadsaktörer i närtid bör övergå till att referera till
Swestr i svenska kronor istället för den befintliga referensräntan Stibor T/N som
har snarlik löptid.

Referensräntor fyller en grundläggande funktion i det finansiella systemet. Det
pågår sedan många år ett internationellt reformarbete avseende referensräntor.
En central beståndsdel i detta arbete är att ta fram transaktionsbaserade
referensräntor som kan komplettera eller ersätta befintliga budbaserade
referensräntorna.

Riksbanken kommer framöver även att tillhandahålla genomsnittsräntor och ett
index baserade på Swestr. Dels kan dessa användas för att förenkla hanteringen
av nya finansiella instrument som refererar till Swestr, dels kan de utgöra del av
en ersättningsränta för Stibor för användning i befintliga kontrakt.
Genomsnittsräntor och index kommer att tillhandahållas successivt från den 1
oktober 2021.

Mer information om Swestr finns på www.riksbank.se. En digital pressträff med
vice riksbankschef Martin Flodén och Ingrid Wallin Johansson, projektansvarig,
hålls på torsdag klockan 11.00. Pressträffen sänds direkt på riksbank.se.
Föranmälda journalister kan ställa frågor via Zoom. Presslegitimation eller
liknande krävs. Anmälan sker till presstjänsten via telefon 08-787 0200 eller mejl
susanne.meyer@riksbank.se senast den 2 september klockan 10.00.


Bakgrund

I ljuset av den globala finanskris som bröt ut 2008 och den manipulation av referensräntan Libor som uppdagades 2012, skadades förtroendet för traditionella referensräntor. Det har gett upphov till ett omfattande internationellt arbete för att ta fram alternativa, transaktionsbaserade, referensräntor. Transaktionsbaserade referensräntor bygger på faktiska transaktioner, till skillnad från traditionella referensräntor som baserats på bankers bud eller bedömningar av räntan snarare än räntan på genomförda transaktioner.

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för den befintliga referensräntan Stibor och avgör Stibors framtid.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2021-08-31