Idag börjar nya vice riksbankschefen Aino Bunge

Nyhet I september utsåg riksbanksfullmäktige Aino Bunge till ny direktionsledamot för en mandatperiod på 6 år från och med den 1 december. ”Det är en utmanande, men också spännande tid att få det här uppdraget. Jag ser det som en förmån att få arbeta i en så kompetent organisation som Riksbanken och med mina kollegor i direktionen”, säger Aino Bunge, vice riksbankschef.

Aino Bunge kommer närmast från AMF Tjänstepension som vice vd och stabschef, och har tidigare bland annat arbetat på Finansinspektionen och Finansdepartementet. Aino har en bred erfarenhet av att arbeta med olika delar av det finansiella systemet samt kopplingen till realekonomi och reglering, både nationellt och internationellt.

- Jag ser fram emot att, tillsammans med den övriga organisationen, verka för en penningpolitik som nu för inflationen tillbaka mot inflationsmålet, säger Aino Bunge som kommer att delta i sitt första penningpolitiska möte i februari 2023.

- Det ska också bli väldigt intressant att blicka framåt och se hur Riksbankens roll kan och bör utvecklas. Det gäller inte minst i ett alltmer digitaliserat samhälle där vårt finansiella system och betalningar förändras utifrån det.

Porträttbild på Aino Bunge

Aino Bunge, ny vice riksbankschef från och med den 1 december 2022.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-12-01