Request For Information (RFI) inom ramen för e-kronaprojektet

Nyhet Riksbanken fortsätter sitt arbete att förbereda för en utgivningsbar e-krona och önskar nu inhämta information från marknaden kring olika möjliga tekniska lösningar att basera en e-krona på.

Riksbanken utreder möjligheten med att ge ut en digital version av centralbankspengar tillgängliga för allmänheten. Det pågår just nu ett arbete med syfte att öka kunskaperna om de tekniska och legala utmaningar som finns med att ge ut en e-krona om ett sådant beslut skulle fattas.

Som en del i det arbetet publicerar Riksbanken en Request for Information (RFI). Syftet med RFI:n är att, inför en eventuell framtida upphandling av ett e-kronasystem, skapa en förståelse för vilka möjliga lösningar som finns på marknaden idag. Målen med RFI:n är att:

  • Få en konkret förståelse för vilka möjliga leverantörer och tekniska alternativ som kan ligga till grund för en produktionssatt e-krona.
  • Förstå arkitekturen för hur de olika lösningarna förhåller sig till det övergripande tekniska ekosystemet på marknaden idag.
  • Förstå begränsningar i de olika lösningarna.

För att besvara RFI:n hämtar ni dokumenten i Mercell Tendsign.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2022-04-07