Fem ledamöter i direktionen

Vice riksbankschef Henry Ohlsson har tidigare meddelat att han avgår som direktionsledamot och lämnar Riksbanken vid halvårsskiftet 2023. Enligt den nya riksbankslagen som trädde i kraft den 1 januari 2023 ska direktionen bestå av fem ledamöter. Men enligt lagens övergångsbestämmelser får direktionen bestå av sex ledamöter fram till utgången av 2028. Riksbanksfullmäktige har inte funnit anledning att frångå huvudregeln i riksbankslagen och fattade idag beslut om att inte utse en ny ledamot efter Henry Ohlsson. Direktionen kommer därför att bestå av fem ledamöter från och med den 1 juli 2023.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-04-21