Riksbankens årsredovisning 2022

Nyhet I dag överlämnades Riksbankens årsredovisning för 2022 till riksdagen. En stor del av Riksbankens arbete under året kom att handla om effekterna på makroekonomin och den finansiella stabiliteten till följd av stigande priser och räntor samt Rysslands invasion av Ukraina. Arbetet med att anpassa och utveckla betalningsmarknaden fortsatte, såväl nationellt som internationellt.

Bild på Riksbankshuset

Året i korthet

  • Styrräntan höjdes för att dämpa den rekordhöga inflationen
  • Stigande räntor påverkade Riksbankens resultat negativt
  • Hoten mot den finansiella stabiliteten ökade
  • Betalmarknaden fungerade väl
  • Hög beredskap, nöjda medarbetare och ny ledning
  • Ny riksbankslag

Läs mer om året i korthet och årsredovisning för Sveriges riksbank 2022

Riksbankschefens kommentar 2022

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2023-02-20