I dag börjar nya vice riksbankschefen Anna Seim

Nyhet I mars utsåg riksbanksfullmäktige Anna Seim till ny direktionsledamot för en mandatperiod på 6 år från och med den 22 maj. ”Jag hoppas kunna bidra med ett forskningsperspektiv på olika frågeställningar och vill gärna tro att jag har en bra förståelse av makroekonomin i stort”, säger Anna Seim, vice riksbankschef.

Anna Seim kommer närmast från Nationalekonomiska institutionen på Stockholms Universitet där hon varit professor i nationalekonomi och ställföreträdande prefekt. Anna Seim har en gedigen akademisk karriär och djupa insikter i hur centralbanker påverkar samhällsekonomin. Hennes forskning har bland annat varit inriktad på inflationsmålets effekter på lönebildning och andra makroekonomiska utfall.

– Det är ett oerhört viktigt uppdrag som jag är väldigt ödmjuk inför. Jag har alltid trivts bra i gränslandet mellan forskning och policy och ser verkligen fram emot att få vara med och faktiskt utforma penningpolitiken, säger Anna Seim som kommer att delta i sitt första penningpolitiska möte den 26 juni 2024.

Anna Seim

Anna Seim, ny vice riksbankschef från och med den 22 maj 2024. Fotograf: Rickard Kilström, Stockholms universitet.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-05-22