Swishbetalningar flyttas från Bankgirots betalningssystem till Riksbankens

Nyhet Från och med mars 2024 kommer alla betalningar i mobilappen Swish att avvecklas genom Riksbankens betalningssystem RIX-INST. Avveckling innebär att pengar flyttas över från en bank till en annan bank. Systembytet påbörjas under februari och Swishbetalningar kommer successivt att föras över från Bankgirot till Riksbanken. Swish kommer att fungera som vanligt för användaren.

Under februari flyttas Swishbetalningar successivt över från Bankgirots system ”Betalningar i realtid” (BiR) till Riksbankens system RIX-INST. Sedan 2022 är RIX-INST anslutet till eurosystemets tekniska plattform TIPS (TARGET Instant Payment) som delas med andra centralbanker. Detta kommer att skapa möjligheter för fler svenska företag att utveckla nya betaltjänster.

Genom betalningssystemet RIX-INST kan banker och andra finansiella institut avveckla betalningar mellan banker i realtid, dygnet runt och året om i centralbankspengar. Centralbankspengar är svenska kronor utgivna av Riksbanken. När pengar nu kommer att flyttas mellan bankernas konton hos Riksbanken minskar bankernas avvecklingsrisker.

Swishanvändare kommer inte att uppleva någon förändring under eller efter flytten. Om man som användare har frågor om sin anslutning till eller betalningar via Swish, ska man precis som tidigare vända sig till sin egen bank.

Betaltjänsten Swish utvecklas och ägs av Getswish AB.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2024-02-06