Riksbanken ansluter sig till ECB:s plattform TIPS

Pressmeddelande Riksbanken har idag ingått avtal om att ansluta en ny tjänst, RIX-INST, till eurosystemets betalningsplattform TIPS. Det innebär att betalningar mellan banker kommer att kunna göras i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken kan på så vis erbjuda bankerna ett konkurrensneutralt, säkert och kostnadseffektivt betalningssystem och skapar möjligheter för svenska företag att utveckla nya innovativa betaltjänster.

Omedelbara betalningar, när bankkunder sekundsnabbt flyttar pengar från en bank till annan, blir allt vanligare. Sverige är redan idag ett av världens mest avancerade länder när det gäller att betala digitalt. Varje dag sker i genomsnitt 1,5 miljoner sådana betalningar via Swish.

Dagens RIX-system är byggt för stora betalningar och har begränsade öppettider. Det behöver anpassas till en framtid där betalningsflödena går allt snabbare. Därför utvecklar Riksbanken en ny tjänst för omedelbara betalningar, RIX-INST, där ECB:s plattform TIPS (Target Instant Payment Settlement) blir den tekniska lösningen.

”Även i kristider som vi nu upplever  är det Riksbankens uppdrag att se till att svenska betalningar är säkra och effektiva och här tar vi ett stort steg framåt för att se till att det förblir så. Ju fler de små och sekundsnabba betalningarna blir, desto viktigare att våra system kan hantera också dem”, säger Stefan Ingves.

Säkert och konkurrensneutralt upplägg

Fördelen med RIX-INST är att Riksbanken står för avvecklingen – förenklat uttryckt när pengarna flyttas från en bank till en annan. Det gör att alla aktörer kan använda systemet säkert och på lika villkor och arbetsdelningen mellan offentlig och privat blir tydligare: Den privata sektorn erbjuder betaltjänster till sina kunder och avvecklingen av betalningarna sker hos Riksbanken.

Sänker kostnaderna och skapar möjligheter för nya tjänster

Att Riksbanken delar plattform med andra centralbanker ger stordriftsfördelar och lägre kostnader för samhället än om Riksbanken skulle utveckla ett eget system. Dessutom får svenska företag möjligheter att utveckla nya betaltjänster på en gemensam europeisk plattform. RIX-INST väntas vara klar våren 2022.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-04-03