Protokoll från det penningpolitiska mötet den 19 mars

Pressmeddelande, Protokoll Den 19 mars hölls ett extrainsatt penningpolitiskt möte med anledning av coronapandemin.

Protokollet från det penningpolitiska mötet den 19 mars 2020 finns nu publicerat på Riksbankens webbplats.

Kontakt: Presstjänsten 08-787 02 00
Uppdaterad 2020-03-30